नेपालमै बनेको उच्च स्तरका फाइवरका सामानहरु नेपाल अधिराज्यभरी 

चाहिएमा प्रमुख कार्यालय तथा सहायक कार्यालयमा

 सम्पर्क राख्नुहोला।  

Head Office

Lalitpur  Metropolitan city 29

Call us

01-5591845

Cell No

+977-9851093516

Cell No

+977-9851205474

Cell No

+977-9851215018

Cell No

+977-9851107754

Branch Office

Sunsari Itahari 07

Call us

02-5590745

Cell No

9851205474(subash)

Cell No

9851215018(Binod)